Chương trình tư vấn sử dụng, bảo dưỡng và chăm sóc xe Mazda

Mazda Quảng Ninh tổ chức chương trình dịch vụ

Sáng chủ nhật, ngày 23/10/2016, Mazda Quảng Ninh tổ chức chương trình "Tư vấn sử dụng, bảo dưỡng và chăm sóc xe Mazda" tại Showroom Mazda Quảng Ninh.

Nhằm Gii thiu, qung bá hình nh dch v chăm sóc khách hàng xe MAZDA - Dch v Showroom kiu mu.

Th hin s quan tâm đi vi khách hàng đang s dng xe Mazda.


Kính trình Ban Lãnh Đạo duyệt kế hoạch tổ chức chương trình “Tư vấn sử dụng, bảo dưỡng và chăm sóc xe Mazda” với nội dung như sau:

1.      Thời gian tổ chức: Ngày 23/10/2016, từ 08h00 đến 12h00

2.      Địa điểm: Showroom Mazda Quảng Ninh

3.      Nội dung:

·        Hướng dẫn bảo dưỡng xe, kết hợp kiểm tra/bảo dưỡng theo yêu cầu khách hàng.

·        Hướng dẫn sử dụng xe an toàn cho các đối tượng sử dụng xe Mazda, hoặc các đối tượng mua xe lần đầu.

4.      Quà tặng và ưu đãi:

·        Mi KH tham gia s nhn quà tng: Thẻ ưu đãi dịch vụ Mazda (có thời hạn 1 năm)

·        Min phí kim tra xe theo danh mc,  ưu đãi 10% du, nht, 10% ph tùng theo danh mc

Comments