Tuning Mazda 3 - Mazda 3 độ siêu đẹp!

Mazda 3 All New là một mẫu xe rất dễ độ, có rất nhiều hướng độ cho chiếc xe này. Dưới đây là một trong những tác phẩm nghệ thuật như thế, xe được độ bô, độ đuôi và đầu xe. Chủ sở hữu chiếc xe này là anh Nguyễn Khắc Trung - ở TPHCM.
Nên đọc:
Comments